Παιδαγωγικές Αρχές

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Γυμνασίου μας είναι η δημιουργία ενός ζωντανού και εξελισσόμενου σχολείου που θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες τόσο των μαθητών όσο και των γονιών τους.

«Από επίσκεψή μας στη Βουλή»

«Από επίσκεψή μας στη Βουλή»

Βασικές παιδαγωγικές αρχές μας είναι:

- Ένα σχολικό περιβάλλον ζεστό και οικογενειακό, κοντά στο μαθητή.
Ένα σχολείο με ποιότητα, που διαπλάθει μαθητές με στόχους, αξίες και ήθος καθώς επίσης και την ικανότητα να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό του επίπεδο και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
- Ένα σχολείο που στηρίζει επαρκώς την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του εφήβου και των προσδοκιών της οικογένειάς του, διαπλάθοντας άτομα με γνώσεις, ευαισθησίες και ανθρωπιά.
- Ένα σχολείο με παιδοκεντρικό μοντέλο μάθησης, όπου ο μαθητής έχει τον κυρίαρχο ρόλο.
- Ένα σχολείο, που δεν στηρίζει την στείρα αναπαραγωγή της γνώσης, αλλά που ενισχύει και καλλιεργεί στον έφηβο την κριτική ικανότητα και σκέψη, ώστε να κάνει κτήμα του τα όσα μαθαίνει.
- Ένα σχολείο όπου εντοπίζονται και αναδεικνύονται και οι κοινωνικές (καλλιτεχνικές και αθλητικές) δεξιότητες του μαθητή, προκειμένου να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο έφηβο με προσωπικότητα.

«Μαθητές μας με τη Γυμνασιάρχη του σχολείου μας, κα Ζέτα Χρονοπούλου»

«Μαθητές μας με τη Γυμνασιάρχη του σχολείου μας, κα Ζέτα Χρονοπούλου»